Luty 2016
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29123456Jesteś naszym
Licznik
gościem. Bieżący komunikat dotyczący działań gminy Mrozy związanych z konsultacjami WPGO

11.02.2016

Szanowni Państwo,
W związku z tym, że w dalszym ciągu rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje przez urzędy i instytucje, jeden z nieobiektywnych tygodników mińskich oraz niektórych mieszkańców o tym, że próba zlokalizowania w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego składowiska odpadów w Mrozach jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mrozy i wskazana lokalizacja jest zgodna z wolą władz samorządowych Gminy Mrozy stwierdzam, że jest to nieprawda.

.......................................................................................................................................

 Szkolenia organizowane przez MODR

11.02.2016

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie oddział w Siedlcach, informuje o organizowanych szkoleniach dla rolników i mieszkańców.

Załącznik: Temat oraz terminy szkoleń

.......................................................................................................................................

 Poszukiwani sprawcy dewastacji mienia publicznego

08.02.2016

Informujemy, że w nocy z 29 na 30 stycznia br. nieznani sprawcy dokonali dewastacji mienia publicznego, to jest elewacji budynku pawilonu handlowego przy ul. Pokoju w Mrozach.

.......................................................................................................................................

 Nabór wniosków na modernizację indywidualnych źródeł ciepła

08.02.2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na modernizację indywidualnych źródeł ciepła

.......................................................................................................................................

 Zapytanie ofertowe

04.02.2016

Burmistrz Mrozów zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi dostawy łącza internetowego oraz zarządzania, konserwacji i wsparcia technicznego w zakresie wybudowanej infrastruktury sieciowej i sprzętu komputerowego dostarczonego w ramach realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy".

.......................................................................................................................................

 III Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Mrozów

03.02.2016

.......................................................................................................................................

 Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii

02.02.2016

W dniu 2 lutego 2016 roku w Zespole Szkół Publicznych w Jeruzalu odbyła się Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii. Organizatorem Olimpiady był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Siedlce.

.......................................................................................................................................

 XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mrozach

29.01.2016

W dniu 28 stycznia 2016 r. odbyła się XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mrozach. W obradach uczestniczył Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim - pan Andrzej Solonek.

.......................................................................................................................................

 Zwrot podatku akcyzowego

27.01.2016

W okresie od 1 lutego do 29 lutego 2016 roku każdy rolnik, który chce odzyskać zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek wraz z fakturami VAT. Faktury składane z wnioskiem w miesiącu lutym mają stanowić dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku.

.......................................................................................................................................

 Ferie zimowe w Mrozach

26.01.2016

Zajęcia plastyczne i komputerowe, warsztaty teatralne, zajęcia i rozgrywki sportowe - to tylko niektóre atrakcje przygotowane przez Gminne Centrum Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mrozach dla dzieci i młodzieży na czas zbliżających się ferii zimowych.

.......................................................................................................................................

 Konkurs dla organizacji pozarządowych

19.01.2016

Burmistrz Mrozów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Mrozy.

.......................................................................................................................................

 Spotkania informacyjne z mieszkańcami w sprawie aktualizacji projektu WPGO

18.01.2016

Szanowni Państwo,
od początku grudnia 2015 r. prowadzone są konsultacje społeczne przez Urząd Marszałkowski w Warszawie dotyczące projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, w ramach którego proponuje się przenieść Gminę Mrozy z Regionu gospodarki odpadami ostrołęcko-siedleckiego do warszawskiego.

.......................................................................................................................................

 Składowisko odpadów w Mrozach

07.01.2016

W związku z prowadzoną ożywioną dyskusją dotyczącą wpisania do aktualizacji projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027, składowiska w Mrozach informujemy, że w dniu 12 stycznia 2016 r. o godz. 14.00 na antenie Radia Dla Ciebie odbędzie się dyskusja pomiędzy zainteresowanymi stronami, celem wyjaśnienia okoliczności próby dopisania do projektu WPGO składowiska odpadów w Mrozach.

.......................................................................................................................................

 Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

05.01.2016

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) Burmistrz Mrozów zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Mrozach Uchwały nr XIII/158/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

.......................................................................................................................................

 Nieodpłatna pomoc prawna

04.01.2016

Od 2016 r. rozpoczął funkcjonowanie system nieodpłatnej pomocy prawnej będącej rezultatem wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

.......................................................................................................................................

 Składowisko w Mrozach

18.12.2015

W związku z prowadzonymi przez Samorząd Województwa Mazowieckiego konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027 i podaną informacją, że na wniosek przedsiębiorstwa PRO EKO NATURA DWA Sp. z o.o. w tym dokumencie zawarto zapis dot. planowanej lokalizacji składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Mrozy, informuję, że będziemy systematycznie umieszczali komunikaty dotyczące podejmowanych działań w zakresie wykreślenia wyżej wymienionego zapisu z projekt planu.

.......................................................................................................................................

 Stanowisko Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego w sprawie projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017

14.12.2015

Poniżej zamieszczamy stanowisko XXI Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego z dnia 7.12.2015 r. przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w związku z prowadzonymi konsultacjami projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2022 - 2027.

.......................................................................................................................................

 Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022 - 2027.

04.12.2015

W związku z pismem otrzymanym od Marszałka Województwa Mazowieckiego, znak sprawy: PS-IV.7011.25.59.2015.MŚ (data wpływu do tut. Urzędu: 04.12.2015) podaje się do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022 - 2027

.......................................................................................................................................
archiwum
copyright 2006-2015 Urząd Miasta i Gminy Mrozy