Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zapytanie ofertowe

27 kwietnia 2018
Administrator

Urząd Miasta i Gminy Mrozy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycinkę 10 szt. drzew rosnących na terenie działki nr ewid. 2539/11 w miejscowości Mrozy na terenie Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe

Wyniki konkursu plastycznego „Razem tworzymy mapę gminy Mrozy”

27 kwietnia 2018
Administrator

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu plastycznego „ mapę gminy Mrozy”, ogłoszonego przez Burmistrza Mrozów Zarządzeniem Nr 26/2018 z dnia 16 marca 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 43/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Czytaj więcej o: Wyniki konkursu plastycznego „Razem tworzymy mapę gminy Mrozy”

Gmina Mrozy na liście beneficjentów "MIAS MAZOWSZE 2018"

26 kwietnia 2018
Administrator

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 24 kwietnia 2018 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

Czytaj więcej o: Gmina Mrozy na liście beneficjentów "MIAS MAZOWSZE 2018"

Rusza tramwaj konny w Mrozach

26 kwietnia 2018
Administrator

Już 29 kwietnia rusza tramwaj konny w Mrozach, niebywała atrakcja turystyczna na skalę kraju, jak i Europy. Historia tramwaju sięga końca XIX wieku, trasa liczy niespełna 2 km w jedną stronę i prowadzi przez Rezerwat Rudka Sanatoryjna.

Czytaj więcej o: Rusza tramwaj konny w Mrozach

Wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych

25 kwietnia 2018
Administrator

Urząd Miasta i Gminy Mrozy informuje, iż od dnia 25 kwietnia 2018 roku (środa) w tut. Urzędzie w kasie będą wypłacane pieniądze za podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Osoby uprawnione do odbioru pieniędzy powinny okazać się dokumentem tożsamości lub otrzymaną decyzją.

Czytaj więcej o: Wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Wyrożnienie w rankingu "Perły Samorządu"

20 kwietnia 2018
Administrator

"W imieniu Dziennika Gazety Prawnej mam zaszczyt poinformować, iż znaleźli się Państwo w gronie wyróżnionych w rankingu Perły Samorządu – najlepszy samorząd i włodarz 2018. Serdecznie gratulujemy!. Organizatorem rankingu jest Dziennik Gazeta Prawna a Partnerem merytorycznym Deloitte." - poinformował nas Rafał Zieliński, Menedżer Projektu z INFOR BIZNES Sp. z o.o.

Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się podczas wieczornej gali 17 maja, która będzie miała miejsce w ramach ogólnopolskiego Kongresu Perły Samorządu w Gdyni (17-18 maja).

Więcej o rankingu na stronie https://www.gazetaprawna.pl/…/perlysamor…/ranking_perly.html

Czytaj więcej o: Wyrożnienie w rankingu "Perły Samorządu"

Gmina Mrozy w gronie uczestników Listów dla Ziemi 2018

17 kwietnia 2018
Administrator

Wystartowała kolejna edycja Listów dla Ziemi. Tegoroczny temat to niska emisja i gospodarka odpadami. W gronie pierwszych uczestników akcji znalazła się również Gmina Mrozy. Tematem w 2018 roku będzie niska emisja i gospodarka odpadami.

Czytaj więcej o: Gmina Mrozy w gronie uczestników Listów dla Ziemi 2018

XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mrozach

17 kwietnia 2018
Administrator
Powiększ zdjęcie

W dniu 13 kwietnia 2018 r. odbyła się XXXVIII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Mrozach. Na wstępie Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach – pan Stanisław Konopka przedłożył informację o działalności Zakładu oraz funkcjonowaniu Gminnej Spółki Wodnej, którą Zakład obsługuje. Następnie Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, pani Kamila Juśkiewicz poinformowała zebranych o nowych zasadach szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną i leśną, wprowadzonych zmienioną ustawą Prawo łowieckie.

Czytaj więcej o: XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mrozach

Szkody łowieckie

16 kwietnia 2018
Administrator

Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych od 1 kwietnia 2018 r. powinny być składane do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Z dniem 1 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. (Dz. U. poz. 651).

 

Czytaj więcej o: Szkody łowieckie

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku

16 kwietnia 2018
Administrator

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r. Jednym z warunków niezbędnych do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

Czytaj więcej o: Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku