Archiwum wiadomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Uwaga Przedsiębiorco !

18 maja 2018
Administrator

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG.

Czytaj więcej o: Uwaga Przedsiębiorco !

Uwaga Przedsiębiorco !

18 maja 2018
Administrator

Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r.? Po tym terminie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpocznie usuwanie wpisów, które nie posiadają numeru PESEL. Usuwanie rozpocznie się od wpisów posiadających szczątkowe dane, które uniemożliwiają identyfikację przedsiębiorcy. Przez kilka dni będzie zatem czas na upewnienie się, że wpis zawiera niezbędne dane. Jeżeli jednak zostaniesz wykreślony z CEIDG, będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa."

Komunikat Samorządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia przez WFOŚiGW naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza

27 marca 2018
Administrator

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił pierwsze w 2018 roku nabory wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (gmin i powiatów).

Czytaj więcej o: Komunikat Samorządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia przez WFOŚiGW naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza

„Mazowsze dla Syrii”

3 kwietnia 2018
Administrator
Przejdź do - „Mazowsze dla Syrii”

Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w akcji „Mazowsze dla Syrii” organizowanej wspólnie przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Caritas Polska.

Więcej informacji w załącznikach: Pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego; Informacja o akcji „Mazowsze dla Syrii”.

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

20 marca 2018
Administrator

Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadamia o opracowaniu projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z złącznikami: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego, Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 a także o możliwości składania uwag i wniosków.

Czytaj więcej o: Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

Wykrycie wirusa ASF w powiecie mińskim

21 marca 2018
Administrator

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, że w wynikach badań próbek padłego dzika, we wsi Oleksianka, gmina Latowicz stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV).

W załączeniu: pismo PLW, Pismo w sprawie zmiany decyzji wykonawczej, Pismo informujące z dnia 01.03.2018 r. Pismo informujące z dnia 01.03.2018 r.

Włączenie powiatu mińskiego do obszaru ochronnego: http://piwminsk.pl/index.php/aktualnosci/asf/269-asfpowiat-3

ASF w powiecie mińskim

23 marca 2018
Administrator

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną na terenie powiatu mińskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przedstawia schemat postępowania przy uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Szczegóły w załączniku

Informacja BLUE LINE ENGINEERING – utrudnienia w ruchu ulica Teodora Dunina

26 kwietnia 2018
Administrator

W związku z prowadzonymi pracami ziemnymi związanymi z budową sieci gazowej wraz z przyłączami gazowymi główny wykonawca tej inwestycji firma BLUE LINE ENGINEERING S.A. uprzejmie informuje o utrudnieniach w ruchu drogowym do Mazowieckiego Szpitala im. dr Teodora Dunina w Rudce - "SANATORIUM RUDKA".

Czytaj więcej o: Informacja BLUE LINE ENGINEERING – utrudnienia w ruchu ulica Teodora Dunina

Promocja „Szczęśliwa dwudziestka” dla Klientów gmin Mrozy, Kałuszyn i Cegłów

20 marca 2018
Administrator

Spółka Blue Gaz, w ramach działań związanych z gazyfikacją gmin Mrozy, Kałuszyn oraz Cegłów, przygotowała ofertę specjalną, dzięki której można przyłączyć się do sieci gazowej korzystając z preferencyjnych stawek obowiązujących do 20 kwietnia 2018 roku.

 

Czytaj więcej o: Promocja „Szczęśliwa dwudziestka” dla Klientów gmin Mrozy, Kałuszyn i Cegłów

„Razem tworzymy mapę gminy Mrozy” – konkurs plastyczny

19 marca 2018
Administrator

Burmistrz Mrozów ogłosił konkurs plastyczny dla mieszkańców gminy Mrozy pn. „Razem tworzymy mapę gminy Mrozy”.
Konkurs polega na narysowaniu charakterystycznego symbolu - obiektu dla poszczególnych miejscowości w gminie Mrozy. Obiektem może być budowla, roślina, zwierzę lub dowolny symbol ściśle związany z daną miejscowością, jej historią, tradycją czy charakterem. Każdy uczestnik może przysłać od 1 aż do 26 prac, przy czym każda praca musi dotyczyć innej miejscowości.

 

Czytaj więcej o: „Razem tworzymy mapę gminy Mrozy” – konkurs plastyczny

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-07
Data publikacji:2016-04-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:19762