Archiwum wiadomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapytanie ofertowe w ramach realizacji trwałości projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy"

7 grudnia 2017
Administrator

Burmistrz Mrozów zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi dostawy łącza internetowego oraz zarządzania, konserwacji i wsparcia technicznego w zakresie wybudowanej infrastruktury sieciowej i sprzętu komputerowego dostarczonego w ramach realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy". Termin składania ofert do dnia 20.12.2017 r. do godz. 12:00.

Możliwa przerwa w dostawie wody

14 grudnia 2017
Administrator

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach informuje mieszkańców Gminy Mrozy Cegłów i Latowicz, do których dostarczana jest woda z SUW Piaseczno, że w dniu 15.12.2017 roku w godzinach 10:00-15:00 może nastąpić spadek ciśnienia lub nawet przerwa w dostawie wody. Utrudnienia mogą wystąpić ze względu na fakt konieczności wymiany urządzeń elektronicznych na SUW Piaseczno. Za utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

Stanisław Konopka

Wigilia pod chmurką

15 grudnia 2017
Administrator
Przejdź do - Wigilia pod chmurką

Burmistrz Mrozów Dariusz Jaszczuk oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Mrozach Mirosław Borczyński serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy Mrozy oraz gości na Wigilię pod chmurką, która odbędzie się w niedzielę, 17 grudnia br. w Mrozach. Rozpoczęcie o godz. 16.00 na placu przed Gminnym Centrum Kultury, gdzie złożone zostaną życzenia oraz przygotowany świąteczny poczęstunek. Od 16.30 część artystyczna w sali widowiskowej GCK.

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Mrozach realizują zadania w ramach planów priorytetowych

20 listopada 2017
Administrator

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim informuje, że Dzielnicowi Komisariatu Policji w Mrozach i Posterunku Policji w Kałuszynie podobnie jak w ubiegłym półroczu, również i w tym zakreślili najważniejsze kierunki swoich działań, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w miastach i gminach Mrozy, Kałuszyn, Cegłów i Latowicz.

Czytaj więcej o: Dzielnicowi Komisariatu Policji w Mrozach realizują zadania w ramach planów priorytetowych

Prace remontowe w gminnych placówkach oświatowych

15 listopada 2017
Administrator

W placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mrozy wykonano w tym roku szereg prac remontowych, których głównym celem było polepszenie warunków nauczania, jak również podniesienie atrakcyjności bazy lokalowej.

 

 

Czytaj więcej o: Prace remontowe w gminnych placówkach oświatowych

Informacja o XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mrozach

14 listopada 2017
Administrator
Przejdź do - Informacja o XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mrozach

W dniu 10 listopada 2017 r. odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mrozach. W porządku obrad znalazły się między innymi uchwały dotyczące:

- przyjęcia Rocznego programu współpracy gminy Mrozy z organizacjami pozarządowymi,
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
- zamiany nieruchomości gruntowych,
- zbycia nieruchomości gruntowych w Krukach i Mrozach,
- wyrażenia zgody na wynajęcie lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
- analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Mrozy i oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Mrozy,
- wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Mrozy.

Czytaj więcej o: Informacja o XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mrozach

Pies szuka właściciela

28 listopada 2017
Administrator
Przejdź do - Pies szuka właściciela

Informujemy, że w miejscowości Gójszcz kolonie błąka się pies. Zwierzę ma obrożę. Poszukujemy właściciela znalezionego psa. Jeśli nie będzie możliwe ustalenia właściciela informujemy, że zgodnie z zasadami obowiązującymi w tutejszym urzędzie, istnieje możliwość adopcji zwierzęcia. W przypadku zainteresowania adopcją prosimy o kontakt pod nr tel. (25) 75 74 175 (w godz. 8-16) lub osobiście w UMiG Mrozy, pokój nr 13.

Informacja o ostrzeżeniu

4 grudnia 2017
Administrator

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim informuje o przekroczeniu poziomu III – Ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego oraz informacji o przekroczeniu poziomu III – Ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego.

Ogłoszenie o przetargu

4 grudnia 2017
Administrator

Burmistrz Mrozów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Mrozach:

- Link do ogłoszenia

- Link do podglądu mapy w Systemie Informacji Przestrzennej UMiG Mrozy

Planowane wyłączenia dostawy energii elektrycznej

4 grudnia 2017
Administrator

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki zawiadamia mieszkańców miejscowości Mrozy o planowanych wyłączeniach w dostawach energii elektrycznej w dniu 6, 7 oraz 12 grudnia br.

Dodatkowo 14 grudnia br. Mała Wieś i Kuflew oraz 15 grudnia br. w miejscowości Choszcze, Porzewnica i Grodzisk.

 

Dokłada lista wyłączeń znajduje się na stronie: https://pgedystrybucja.pl/Informacje-o-wylaczeniach/Lista-wylaczen?rejon=Mi%C5%84sk-Mazowiecki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-07
Data publikacji:2016-04-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:14973