Inwestycje i projekty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Autor: Administrator

Artykuły

Budowa wiejskiego placu rekreacji oraz miejsca postoju turystów w miejscowości Grodzisk - I etap

8 września 2015
Administrator

Urząd Miasta i Gminy Mrozy informuje, że planowany do realizacji w 2015 roku projekt pn. Budowa wiejskiego placu rekreacji oraz miejsca postoju turystów w miejscowości Grodzisk - I etap uzyskał dofinansowanie w wysokości 64 545,00 zł, tj. 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

Czytaj więcej o: Budowa wiejskiego placu rekreacji oraz miejsca postoju turystów w miejscowości Grodzisk - I etap

Budowa trasy turystycznej - pieszej, rowerowej, konnej - z Mrozów poprzez Rudkę, Kuflew, Jeruzal do Łukówca

8 września 2015
Administrator

Urząd Miasta i Gminy Mrozy informuje, że planowany do realizacji w 2015 roku projekt pn. Budowa trasy turystycznej - pieszej, rowerowej, konnej - z Mrozów poprzez Rudkę, Kuflew, Jeruzal do Łukówca uzyskał dofinansowanie w wysokości 196 532,00 zł tj. 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

Czytaj więcej o: Budowa trasy turystycznej - pieszej, rowerowej, konnej - z Mrozów poprzez Rudkę, Kuflew, Jeruzal do Łukówca

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec

8 września 2015
Administrator

Burmistrz Mrozów informuje, że zadanie dotyczące „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.072.904,00 zł.

Czytaj więcej o: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec

Urządzenie punktu postoju turystów w miejscowości Łukówiec

8 września 2015
Administrator

Urząd Miasta i Gminy Mrozy informuje, że zrealizowany w 2014 roku projekt pn. Urządzenie punktu postoju turystów w miejscowości Łukówiec uzyskał dofinansowanie w wysokości 141 450,00 zł, tj. 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

Czytaj więcej o: Urządzenie punktu postoju turystów w miejscowości Łukówiec

Turystyczne zagospodarowanie otoczenia wokół zabytkowego pomnika św. Antoniego w parku w Kuflewie wraz z urządzeniem punktu postoju turystów

8 września 2015
Administrator

Urząd Miasta i Gminy Mrozy informuje, że zrealizowany w 2014 roku projekt pn. Turystyczne zagospodarowanie otoczenia wokół zabytkowego pomnika św. Antoniego w parku w Kuflewie wraz z urządzeniem punktu postoju turystów uzyskał dofinansowanie w wysokości 150 890,00 zł, tj. 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

Czytaj więcej o: Turystyczne zagospodarowanie otoczenia wokół zabytkowego pomnika św. Antoniego w parku w Kuflewie wraz z urządzeniem punktu postoju turystów

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mrozach

8 września 2015
Administrator
Przejdź do - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mrozach

W dniu 13 grudnia br. w Urzędzie Gminy w Mrozach odbyło się spotkanie, którego celem było podpisanie umowy na dofinansowanie projektu "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mrozach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach PRIORYTETU IV "ŚRODOWISKO, ZAPOBIEGANIE "ZAGROŻENIOM I ENERGETYKA" DZIAŁANIA 4.2 "OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 - 2013

Czytaj więcej o: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mrozach

Budowa hali sportowej w Mrozach

8 września 2015
Administrator
Przejdź do - Budowa hali sportowej w Mrozach

W dniu 21 listopada b.r. w Urzędzie Gminy Mrozy została podpisana umowa z wykonawcą – Firmą AKPOL z Mińska Mazowieckiego na realizację długo oczekiwanej przez mieszkańców gminy budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Mrozach. Firma AKPOL złożyła najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. Wartość kontraktu wynosi 8 684 946,82 zł. Hala ma zostać oddana do użytku już w 2013 r.

Czytaj więcej o: Budowa hali sportowej w Mrozach

Remont targowiska w Mrozach

8 września 2015
Administrator
Przejdź do - Remont targowiska w Mrozach

Urząd Gminy Mrozy informuje, że planowany do realizacji w 2013 roku projekt pn. Przebudowa i remont targowiska w Mrozach  uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 000 000,00 zł, tj. 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych w ramach Działania  321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Czytaj więcej o: Remont targowiska w Mrozach

Remont kolejki tramwaju konnego Mrozy

8 września 2015
Administrator
Przejdź do - Remont kolejki tramwaju konnego Mrozy

Remont kolejki tramwaju konnego Mrozy - "Sanatorium" Rudka i Budowa ścieżki edukacyjnej

Czytaj więcej o: Remont kolejki tramwaju konnego Mrozy

Odnowa przestrzeni publicznej w miejscowości Guzew

8 września 2015
Przejdź do - Odnowa przestrzeni publicznej w miejscowości Guzew

Urząd Gminy Mrozy informuje, że zrealizowany projekt pn. Odnowa przestrzeni publicznej w miejscowości Guzew uzyskał dofinansowanie w wysokości 177 636 zł, tj. 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych w ramach Działania 313, 322, 323 "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Czytaj więcej o: Odnowa przestrzeni publicznej w miejscowości Guzew

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Mrozy
Data utworzenia:2015-08-07
Data publikacji:2015-08-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:8935