Jesteś tutaj: Start / O Gminie / Przyroda gminy

Przyroda gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Autor: Administrator

Artykuły

Ogólna charakterystyka

4 sierpnia 2016
Administrator

Rzeźba terenu

Pasma wzniesień poprzecinane dolinami rzecznymi, wzgórza, pagóry i pagórki, pokryte zmieniającą się w zależności od pory roku szatą roślinną, obniżenia z umiejscowionymi wśród nich oczkami wodnymi. Tak urozmaiconej rzeźby terenu gminie Mrozy może pozazdrościć niejedna równinna gmina Mazowsza. Dzięki obecności i działalności na tym terenie lądolodu plejstoceńskiego i warunków klimatycznych panujących w holocenie, gmina Mrozy otrzymała ogromne bogactwo krajobrazowe. Wysokości bezwzględne wahają się od około 140 m n.p.m. w dolinie Witówki do ponad 190 m n.p.m. na wzgórzach w rejonie wsi Wola Paprotnia i Kruki. Wysokości względne dochodzą do ponad 30 m. Najciekawsze efekty widokowe można podziwiać w miejscowości gminnej Mrozy, w której nawet jedno z osiedli potocznie przez mieszkańców zostało nazwane "Górami". Podobnie w pobliskich miejscowościach Rudka, Grodzisk, Gójszcz rozciągają się pasma malowniczych wzniesień. Wyraźnie zachowały się następujące formy polodowcowe1 :

- wysoczyzny morenowe płaskie o małych, do 0,5% spadkach terenu między Płomieńcem a Jedliną oraz na zachód od wsi Topór (między wsią a lasem);
- wzgórza i pagóry moreny czołowej o zróżnicowanym urzeźbieniu, różnych wysokościach względnych (od 5 do 30 m) oraz nachyleniu zboczy (5-10% i mniejszych), najczęściej występujące w formie izolowanych wzgórz, np. lasy na północ i zachód od wsi Borki, wzdłuż drogi między Płomieńcem a Lipinami, zachodnia część wsi Guzew;
- ozy, będące wzgórzami o wydłużonym kształcie w postaci wałów o wysokości względnej 2-15 m i nachyleniu zboczy 5-10%, ich klasyczna postać występuje w rezerwacie "Florianów" oraz w lasach przylegających do wsi Borki, najciekawsze krajobrazowo ozy rozciągają się na północ i południe od wsi Jeruzal, we wsi Choszcze oraz wzdłuż zachodniej granicy gminy począwszy od zachodnich terenów Mrozów przez Sokolnik, Kuflew aż do wsi Jeruzal;
- kemy, będące dość regularnymi wzgórzami otoczonymi obniżeniami o wysokościach względnych od 5 do 10 m i nachyleniu zboczy 5-10%, lokalnie mniejszych, ciąg form kemowych znajduje się w okolicy wsi Grodzisk,
- obniżenia powytopiskowe o zróżnicowanej wielkości w kształcie nieregularnych niecek o dość wyrównanym dnie, najbardziej rozległe obniżenia występują w dolinach rzek: Witówki, Witówki II, Witkówki i Kostrzynia.

Czytaj więcej o: Ogólna charakterystyka

Walory przyrodnicze gminy Mrozy

4 sierpnia 2016
Administrator

Gmina Mrozy to miejsce o dużych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, z którymi mamy sposobność przebywania na co dzień. W domu, w szkole, w pracy, spędzając wolny czas, mamy kontakt z nią, ale czy zauważamy jej walory i jesteśmy jej świadomi? Chciało by się odpowiedzieć – tak, ale czy tak jest? Tego nie wiemy. W związku z czym wychodząc z założenia określonego w przysłowiu „pod latarnią najciemniej” poniżej przedstawiamy i przypominamy walory przyrodnicze gminy Mrozy.

Czytaj więcej o: Walory przyrodnicze gminy Mrozy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Mrozy
Data utworzenia:2015-08-07
Data publikacji:2015-08-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1527