Zapytanie ofertowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 kwietnia 2018

Urząd Miasta i Gminy Mrozy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycinkę 10 szt. drzew rosnących na terenie działki nr ewid. 2539/11 w miejscowości Mrozy na terenie Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach.

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 30 maja 2018 roku.

Kryterium oceny oferty i ich waga: Cena – 100 %.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- możliwości negocjacji z Wykonawcami (ustnie lub pisemnie) cen i pozostałych elementów ofert, złożonych w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w przypadku uzyskania ofert z tymi samymi cenami;
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

W ramach zawartej umowy Wykonawca otrzymuje na własność drewno uzyskane przy wycięciu drzewa.

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac związanych z wycinką drzew oraz odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim.

Ofertę można złożyć osobiście w tut. Urzędzie, przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta
i Gminy Mrozy ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy lub faksem na nr (25) 75 74 190  w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2018 roku.

Po wyłonieniu najkorzystniejszej ofert zostanie zawarta umowa cywilno – prawna.

Autor: Administrator

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-27
Data publikacji:2018-04-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:835