Czy Gmina będzie zwracać wpłaty na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych ?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lipca 2018

Szanowni Państwo,

Po licznych rozmowach z mieszkańcami  oraz   sugestiach radnych po piątkowej Sesji Rady Miejskiej w Mrozach postanowiłem po raz kolejny odnieść się do kłamstw i manipulacji, które rozpowszechniane są przez gazetę Co słychać i stronę e-mrozy. Z jednej strony słyszę rady, żeby na to nie reagować,  bo z treści tam umieszczanych rozsądni ludzie widzą jaki jest cel działania p. Zbigniewa P. i Krzysztofa L. Inni mówią, że takie informacje dezinformują ludzi  zajętych swoimi codziennymi sprawami i nie mając informacji źródłowych często wprowadzani są w błąd.

Dlatego widząc, że jest to zorganizowana i systematyczna kampania dwóch Panów z polityką w tle przeciwko mojej osobie i Radzie Miejskiej będę systematycznie informował Państwa jak jest faktycznie w poruszanych z sprawach. Obaj Panowie, w swoich publikacjach wyspecjalizowali się w manipulacjach, które polegają na półprawdach, bo takie informacje najłatwiej jest „uwiarygodnić „ szczególnie mniej zorientowanym ludziom . Polega to na tym, że na bazie faktycznie zaistniałych faktów dokonuje się manipulacji polegającej na fałszywej jej interpretacji, a szczytem niesolidności jest publikowanie niekompletnych faktycznych dokumentów. Tak ostatnio, w gazecie i na stronie internetowej opisano rzekomo rażące błędy w uchwałach dotyczących regulaminu zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków oraz o zasadach udziału mieszkańców w budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Tym faktem wprowadzano mieszkańców w błąd , że Gmina Mrozy będzie zwracać pobrane w minionych latach wpłaty za wybudowane przyłącza. Miały się nawet pojawić na e-mrozy formularze i procedury dochodzenia roszczeń …nie ma ich i nie będzie, bo są to wymysły świadczące o braku wiedzy merytorycznej, a na pewno w kolejny sposób na celowe wprowadzenie niepokoju wśród mieszkańców. Fakty są takie, że w ubiegłym roku Prokuratura Krajowa poleciła wszystkim Prokuratorom Rejonowym w Polsce zbadanie we wszystkich gminach uchwał dotyczących zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków oraz zasad wykonywania przyłączy, ponieważ w jednej z gmin w Polsce stwierdzono, że pobierano opłaty za prawo podłączenia się do sieci wodociągowej. Gmina Mrozy przez 21 lat mojej pracy takiej opłaty nigdy nie pobierała. Na terenie naszej Gminy pobierane są jedynie opłaty za wydawanie warunków technicznych wykonania przyłączy czyli opłata za usługę do czego podstawę daje bezpośrednio Ustawa o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Skierowane do zbadania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny uchwały. Jedna 1999 roku dotycząca zasad budowy przyłączy kanalizacyjnych została uchylona z powodu…braku delegacji ustawowej do jej podjęcia. Inaczej mówiąc, powinna być regulacją niższego rzędu np. Zarządzeniem Wójta a nie Uchwałą Rady Gminy w Mrozach. Jak zaznaczył Sąd w swoim uzasadnieniu uchylającym uchwałę nie powoduje ona skutków prawnych ani faktycznych czyli rzekome uprawnienie do zwrotu środków mieszkańcom jest kłamstwem p. Krzysztofa L. W drugiej uchwale z 2006r. dotyczącej regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Sąd stwierdził brak określenia zasad udostępniania wodociągu na cele przeciwpożarowe. Nie będę oceniał działań Prokuratury czy Sądu ale uchylanie uchwał po kilkunastu latach od ich podjęcia pomimo, że zostały wprowadzone do obrotu prawnego przez Wojewodów jest mało zrozumiałe. Dla lepszego zrozumienia całej sytuacji informuję, że bieżący nadzór nad poprawnością stosowania prawa sprawuje Wojewoda, który po otrzymaniu każdej uchwały Rady Gminy ma 30 dni w trybie nadzoru na jej wprowadzenie do obrotu prawnego lub uchylenie, skoro Wojewoda nie wskazał uchybień każdy wójt/burmistrz jako organ wykonawczy ma obowiązek je stosować. Oceniając działania obu panów z przykrością stwierdzam, że swoim zachowaniem wykazują brak jakichkolwiek zasad rzeczowej dyskusji czy polemiki w sprawach publicznych a okłamując ludzi traktują ich jako narzędzie do walki z burmistrzem.

Dariusz Jaszczuk –burmistrz Mrozów

Autor: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-07-02
Data publikacji:2018-07-02
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1011