29 czerwca br. w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Mrozach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lipca 2018

Jej głównym tematem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mrozy za 2017 rok oraz udzielenie Burmistrzowi Mrozów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

Zanim jednak doszło do podjęcia uchwał w powyższych sprawach, Przewodniczący udzielił głosu Panu Pawłowi Araszkiewiczowi z Oddziału KRUS w Mińsku Mazowieckim, który przedłożył informację dotyczącą ubezpieczenia pomocnika rolnika.

Następnie zebrani wysłuchali informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego przedłożonej przez Komendanta Komisariatu Policji - podinsp. Leszka Murawskiego i Dzielnicowego Gminy Mrozy - asp. szt. Janusza Chmielowskiego oraz o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego przedłożonej przez Komendanta Gminnego OSP RP – pana Kazimierza Osińskiego.

W dalszej części sesji Rada podjęła szereg uchwał dotyczących między innymi:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonanie budżetu Gminy Mrozy za 2017 rok,
 • udzielenia Burmistrzowi Mrozów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
 • nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy,
 • przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej,
 • określenia zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad rozliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
 • zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych (w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mrozy) ,
 • przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mrozy we celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
 • przekazania w użyczenie pomieszczeń w budynku Internatu Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach.

Z treścią wszystkich uchwał będzie można zapoznać się na stronie: http://www.mrozy.bip.net.pl/ w zakładkach: Prawo lokalne->Uchwały Rady

Ponadto pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone wcześniej interpelacje, wnioski, zapytania dotyczące między innymi: budowy odwodnienia ulic: Adama Mickiewicza i 3 Maja, budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodzisku, usunięcia zaparkowanych aut w Rudce i na parkingu przy PKP w Mrozach, usuwania drzew i zakrzaczeń, budowy kanalizacji, budowy dróg oraz kursowania autobusów.

Autor: Administrator

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-07-02
Data publikacji:2018-07-02
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1480