Informacja o sesji Rady Miejskiej w Mrozach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 sierpnia 2018

W dniu 24 sierpnia 2018 r. odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej w Mrozach. Pan Dariusz Jaszczuk - Burmistrz Mrozów omówił realizację budżetu gminy za I półrocze 2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji.

Zasadniczym tematem sesji były sprawy związane z oświatą. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 oraz przygotowanie placówek do rozpoczęcia roku szkolnego omówione zostały przez: panią Mariannę Bogusz – Dyrektora Zespołu Szkół w Mrozach, panią Ewę Reda – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeruzalu, panią Renatę Kuligowska – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrozach, panią Małgorzatę Ptaszyńską – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grodzisku oraz panią Alicję Jaszczołt – Dyrektora Gminnego Przedszkola w Mrozach. Prezentację dotyczącą oświaty, z uwzględnieniem wyników  egzaminów gimnazjalnych i maturalnych przedstawiła pani Luiza Kowalczyk – Zastępca Burmistrza. Na zakończenie tej części obrad, Pan Burmistrz dokonał podsumowania funkcjonowania oświaty na terenie gminy.

Następnie Rada Miejska podjęła szereg uchwał dotyczących między innymi:

 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 roku,
 • ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mrozy,
 • określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mrozy,
 • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrozy,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrozy oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków,
 • nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy,
 • zbycia i zamiany nieruchomości gruntowej,
 • utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Mrozy,

Z treścią wszystkich uchwał, po ich podpisaniu, będzie można się zapoznać na stronie BIP Urzędu w zakładce Prawo lokalne  - > Uchwały Rady.

Po podjęciu wszystkich uchwał, pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone wcześniej interpelacje, wnioski, zapytania dotyczące między innymi: budowy kanalizacji, wycinki zakrzaczeń przy drogach oraz usunięcia chwastów rosnących na chodnikach, budowy ulic, kursowania tramwaju konnego, budowy kanalizacji i innych.

Autor: Administrator

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-27
Data publikacji:2018-08-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1508