Informacja o VII sesji Rady Miejskiej w Mrozach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2019

W dniu 31 maja 2019 r. odbyła się VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mrozach poświęcona rozpatrzeniu raportu o stanie gminy oraz udzieleniu Burmistrzowi Mrozów wotum zaufania i absolutorium. Zanim omówione zostały powyższe sprawy, obecni na sesji wysłuchali informacji o funkcjonowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach przedłożonej przy Dyrektora Zakładu – Pana Stanisława Konopkę.

Pan Burmistrz przedłożył plany w zakresie budowy i remontu dróg w roku bieżącym. Wskazał, które odcinki dróg zostały już zrealizowane, dla których przygotowywana jest podbudowa pod położenie nakładki asfaltowej oraz przedstawił propozycje budowy kolejnych odcinków w przypadku pozyskania zewnętrznego dofinansowania. Plan budowy i remontu dróg został przez Radę Miejska przyjęty jednogłośnie. Następnie pan Burmistrz omówił raport o stanie gminy. Jego treść została udostępniona na stronie: https://mrozy.pl/art,1603,zgloszenia-do-udzialu-w-debacie-nad-raportem-o-stanie-gminy-mrozy-za-2018-rok

Po omówieniu raportu, Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufanie dla Burmistrza Mrozów. Po wysłuchaniu stanowiska Komisji Rewizyjnej przedstawionego przez Wiceprzewodniczącego Komisji - pana Waldemara Rutkę, Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. oraz udzieliła Burmistrzowi Mrozów absolutorium za rok 2018.

Następnie Rada podjęła szereg uchwał, w tym dotyczących między innymi:

- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew i Jeruzal – Etap I,

- przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mrozy w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Mrozach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Mrozach,

- nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Mrozach,

- uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Mińskiego obszaru Chronionego Krajobrazu.

 Z treścią wszystkich podjętych uchwał po ich podpisaniu, będzie można zapoznać się na stronie: http://www.mrozy.bip.net.pl/?c=939

W punkcie – Sprawy różne – Pan Burmistrz – udzielił informacji miedzy innymi na temat planowanych zadań w sołectwie Grodzisk, wykaszania traw i wycinania zakrzaczeń przy drogach, wykupu działki pod drogą.

Opublikował: Administrator

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-05
Data publikacji:2019-06-05
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:951