Informacja GOPS Mrozy na nowy okres zasiłkowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 czerwca 2019

Od 1 lipca 2019 r. programem "Rodzina 500+" objęte zostaną wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia bez względu na wysokość dochodu rodziny. Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (tj. przez bankowość elektroniczną, portal Empatia lub portal PUE ZUS) a od 1 sierpnia 2019 r.  w wersji papierowej w GOPS w Mrozach, listownie pocztą oraz elektronicznie.

 

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na 1 dziecko rodzic dziecka, który nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., to zapewnia mu wypłatę świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od lipca. Wnioski złożone po 30 września 2019 r. zapewniają wypłatę świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku świadczeniobiorców, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko do 30 września 2019 r. składają również od 1 lipca 2019 r. jeden wniosek wspólny na wszystkie dzieci (również na to pierwsze dziecko), nie ma konieczności składania odrębnych wniosków na uprawnione dzieci.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego wnioskodawca otrzyma na adres mailowy wskazany we wniosku. W przypadku braku tego adresu wnioskodawca taką informację będzie mógł odebrać na miejscu w GOPS w Mrozach.

W przypadku urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka po 30 czerwca 2019 r. wnioskodawca będzie miał 3 miesiące licząc odpowiednio od dnia urodzenia się dziecka, objęcia opieką lub przysposobienia dziecka na złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego aby móc otrzymać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od dnia urodzenia się dziecka, objęcia opieką lub przysposobienia dziecka.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku wniosków złożonych w okresie:

- od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

- od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

- od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r. świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

- od 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r. gwarantuje wypłatę świadczenia, z wyrównaniem jedynie od listopada, do dnia 31 stycznia 2020  r.

- od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych od dnia 01 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.

 

Terminy składania wniosków na Dobry start, są takie same jak na świadczenia wychowawcze czyli od 01 lipca 2019r. w wersji elektronicznej, a od 01 sierpnia 2019r. w wersji papierowej.

W przypadku świadczenia na Dobry start, wnioski złożone po 30 listopada 2019r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane w wersji elektronicznej od 01 lipca 2019r., a od 01 sierpnia 2019r. w wersji papierowej.

Opublikował: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-18
Data publikacji:2019-06-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1241