Stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 sierpnia 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrozach informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2019/2020, przyznawane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Mrozy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, bezrobocie lub gdy rodzina jest niepełna. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego, nie może być wyższa niż 528 zł netto miesięcznie.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrozach w terminie od 2 do 16 września 2019 roku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, tj. sierpień 2019 roku oraz dokumenty wymienione w wykazie dokumentów dołączonym do wniosku.


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrozach oraz ze strony http://www.mrozy.pl/, http://www.mrozy.naszops.pl.

Załączniki:

- Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - plik w formacie DOC

- Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - plik w formacie PDF

Opublikował: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-08-20
Data publikacji:2019-08-20
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:690