W trosce o jakość powietrza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 września 2020

Wkrótce rozpocznie się sezon grzewczy a wraz z nim wróci dyskusja na temat jakości Obraz może zawierać: niebo, chmura i na zewnątrzpowietrza na terenie gminy Mrozy – podobnie jak i w innych częściach naszego kraju. Nie jest bowiem tajemnicą, że wraz z pierwszymi jesiennymi chłodami, za sprawą naszych domowych palenisk rośnie dyskomfort przebywania na (nie)świeżym powietrzu. Wiemy, że problem jest duży i potrzebne są konkretne, zdecydowane i powszechne działania. Informujemy, że jako Gmina Mrozy przyłączamy się do DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI. Jednocześnie zwracamy się z apelem do wszystkich naszych mieszkańców, aby przyłączyli się do tych wspólnych działań.

Na początku wykonamy INWENTARYZACJĘ wszystkich ŹRÓDEŁ CIEPŁA na terenie całej gminy. Obowiązek wykonania takiej inwentaryzacji został nałożony na gminy na mocy nowego Programu Ochrony Powietrza dla Mazowsza, który 8 września 2020 r. został uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Wkrótce zostaniecie Państwo poproszeni, jako użytkownicy zabudowanych posesji, o podanie informacji na temat wszystkich źródeł ciepła służących do ogrzewania Państwa budynków. Zaznaczamy, że podanie takich informacji nie będzie miało żadnych negatywnych skutków. Zebranie informacji o rodzajach kotłów i sposobie ogrzewania naszych domów, budynków gospodarczych i miejsc pracy jest konieczne w celu oszacowania skali problemu i ustalenia planu działań w zakresie wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na mniej emisyjne. Prosimy więc o podawanie rzetelnych informacji i o pomoc ankieterom w celu sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji. Nadmieniamy, że na ten cel Gmina Mrozy uzyskała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Szczegółowo o inwentaryzacji źródeł ciepła będziemy jeszcze informowali. Poinformujemy Państwa, kiedy ankieterzy ruszą w teren a także o tym, w jaki sposób będzie można ich wylegitymować. Kto z Państwa nie życzy sobie obecności ankieterów na swojej posesji, będzie mógł złożyć informację internetowo albo osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy.  

Sporządzona inwentaryzacja i zdiagnozowanie skali problemu będzie punktem wyjścia do opracowania GMINNEGO PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Chcemy, by oprócz działań edukacyjnych i kontrolnych, gminny plan przewidywał również możliwość wsparcia finansowego z budżetu gminy wymiany źródeł ciepła w prywatnych budynkach. Zdajemy sobie sprawę, że obecne rządowe programy typu „Czyste Powietrze” są niewystarczające, a w wielu przypadkach wciąż nieosiągalne z powodu wymaganego wkładu własnego.

Już w tym sezonie grzewczym zostanie uruchomiony SYSTEM MONITORINGU STANU JAKOŚCI POWIETRZA. W pierwszej kolejności na terenie samych Mrozów, gdzie koncentracja zabudowy jest największa, zostaną zamontowane czujniki. Dzięki nim każdy zainteresowany, za pośrednictwem dedykowanych aplikacji, będzie mógł na bieżąco śledzić poziom zanieczyszczeń w powietrzu odpowiadających za tzw. smog (poziom pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10). System będzie informował i edukował. Chcemy, abyście Państwo mieli pełną wiedzę na temat jakości powietrza oraz wpływu domowych palenisk na poziom zanieczyszczeń. Dodatkowo, dzięki informacjom z systemu, łatwiej będzie planować aktywność fizyczną na świeżym powietrzu.

System monitoringu będzie pomocny w prowadzeniu EDUKACJI. Najłatwiej edukować dzieci i młodzież. Młode pokolenie jest najbardziej otwarte na przekazywaną wiedzę o potrzebach i sposobach ochrony środowiska. Dużo trudniej walczyć z przyzwyczajeniami osób dorosłych a zwłaszcza seniorów. Utrwalone przez lata zwyczaje są silniejsze niż przekazywane ze wszystkich stron komunikaty o niebezpieczeństwie i zakazach spalania odpadów i paliwa złej jakości. Zauważamy więc dużą potrzebę edukacji ekologicznej osób dorosłych. Nad tym będziemy pracować.

Będą również prowadzone KONTROLE spalania odpadów i paliwa złej jakości. Wciąż rozpoznajemy możliwości prawne ich skutecznego prowadzenia w sytuacji braku straży miejskiej, bez której trudno jest wymierzyć przewidziane prawem kary. W przypadku rażącego naruszenia prawa, będziemy prosić o wsparcie Policję. Mamy jednak nadzieję, że nie wystąpią takie sytuacje albo będzie ich niewiele.

Informowanie, edukowanie, monitorowanie, kontrolowanie - nic nie pomoże, jeśli nie będzie w nas wszystkich odpowiedzialności za jakość powietrza, którym wspólnie oddychamy. Musimy zdać sobie sprawę, że spalanie w domowych kotłach odpadów, zanieczyszczonych materiałów, paliwa złej jakości zagraża zdrowiu i życiu: powoduje choroby układu oddechowego, układu krążenia, sprzyja powstawaniu chorób nowotworowych. Bądźmy więc ODPOWIEDZIALNI!

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-11
Data publikacji:2020-09-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:326