Pytanie do Burmistrza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 maja 2022

Pytanie wpłynęło dnia: 2022-05-23        

Imię: Paweł

Treść pytania: Do końca czerwca należy złożyć deklarację o użytkowanym źródle ciepła. Gdzie można znaleźć czasookresy ewentualnej wymiany pieca dla naszej gminy jeżeli nie jest 5 klasy? Co jeśli piec jest na ekogroszek ale jego producent określił klasę jako: "poniżej 3 klasy lub brak informacji" ???

Odpowiedź Burmistrza

Szanowny Panie Pawle,

Poniżej zamieszczam ogólną informację, która była już publikowana na naszej stronie www.mrozy.pl , w przypadku bardziej szczegółowych zapytań proszę o kontakt z g.sawicka@mrozy.pl p. Gabriela Sawicka .

24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową dla Mazowsza (obowiązuje od 11 listopada 2017 roku). Wskazuje ona, jakie piece i opał będą mogły być stosowane, a które zostaną ograniczone. Terminy określone w uchwale:

od 1 stycznia 2023 r.:

  • nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,

od 1 stycznia 2028 r.

  • nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego nie wolno stosować węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

- użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności, jeśli zostały zainstalowane prze 11 listopada 2017 r.,

- posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie,

Klasa 3, 4 i 5 kotła wg normy PN-EN 303-5:2012 oznacza, że kotły podzielone są ze względu na wielkość/ilość zanieczyszczeń emitowanych/wprowadzanych do powietrza/do środowiska. I tak, np. dla kotłów/pieców klasy 5 dopuszczalne ilości tych zanieczyszczeń są najniższe wg w/w normy, co oznacza, że są one najmniej szkodliwe dla środowiska, a w związku z tym również dla zdrowia.

Kotły klasy 3 i 4 mają te normy dużo gorsze. Podczas zakupu kotła należy upewnić się u sprzedawcy bądź producenta czy posiada on certyfikat i jest zgodny z wymaganiami ekoprojektu. Należy ponadto pamiętać, że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym.

Pozdrawiam Dariusz Jaszczuk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-05-24
Data publikacji:2022-05-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:525