Szanujmy wspólne dobro i pieniądze !!!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 czerwca 2022

Szanowni Państwo,

pomimo, że temat niszczenia dróg, poboczy i rowów przydrożnych był już wielokrotnie poruszany publicznie to w dalszym ciągu mamy do czynienia z takimi praktykami. Uszkadzane są drogi i ulice poprzez brak urządzonych zjazdów w trakcie robót budowlanych gdzie ciężki sprzęt wjeżdża na chodniki lub niezabezpieczone krawędzie asfaltu.  Często również niszczone są pobocza a nawet asfalty przy wykonywaniu prac rolniczych. Do niniejszej informacji załączamy zdjęcia z dzisiejszego dnia, ul. Graniczna w Rudce.

Wielkim wysiłkiem staramy się budować nowe drogi oraz modernizować istniejące za pieniądze pochodzące z naszych podatków, tym bardziej bolą   nieodpowiedzialne zachowanie właścicieli nieruchomości oraz wykonawców którym zlecili w tym przypadku roboty ziemne. Po raz kolejny przypominam, że każda nieruchomość przylegająca do drogi publicznej musi mieć urządzony odpowiedni zjazd, którego parametry regulują przepisy prawa budowlanego. Zjazd taki poza parametrami budowlanymi powinien odpowiednio zabezpieczyć jezdnię przed wyłamywaniem krawędzi utwardzonych. Obowiązek urządzenia zjazdu spoczywa na właścicielu działki.    

   Pojęcie zjazdu wynika z ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 tej ustawy, zjazd stanowi połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  Działka, która ma dostęp do drogi w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. bezpośredni albo za pośrednictwem drogi wewnętrznej lub odpowiedniej służebności drogowej, aby można było legalnie z tego dostępu korzystać, musi mieć zjazd. Zjazd taki będzie można jednak legalnie urządzić wyłącznie, jeżeli właściwy zarządca drogi wyda w tym zakresie decyzję administracyjną o lokalizacji zjazdu, na podstawie art. 29 ustawy o drogach publicznych.

Szanowni Państwo, proszę o przestrzeganie powyższych zasad ponieważ chodzi o nasze wspólne dobro. Wszelkie przypadki naruszenia obowiązujących zasad będą szczegółowo badane a sprawcy poniosą odpowiedzialność karną.

Z poważaniem

Dariusz Jaszczuk – burmistrz Mrozów

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-06-27
Data publikacji:2022-06-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:659