Zbiórka Odpadów Komunalnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 września 2015

Podmioty wyłonione w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mrozach, ul. Graniczna 1":

Rok 2013, 2014

- REMONDIS Otwock Sp. z o.o., ul. Johna Lennona 4, 05-400 Otwock

- Zakład Usług Komunalnych "BŁYSK" Sp. z o.o., ul. Piastowa 2, 05-400 Otwock

Poniżej linki do informacji na temat przetargu:

http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=2773
http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=2880

Odebrane z terenu Gminy Mrozy przez firmę REMONDIS Otwock Sp. z o.o., zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałoœci z sortowania odpadów komunalnych sš zagospodarowane w Instalacji MBP MPK Spółki z ograniczonš odpowiedzialnoœciš, ul. Kołobrzeska 5 w Ostrołęce składajšca się z sortowni odpadów komunalnych selektywnie zebranych o mocy przerobowej 120 000 Mg/rok i kompostowni o mocy przerobowej 20 000 Mg/rok zlokalizowana w m. Ławy, gm. Rzekuń (RIPOK).

Rok 2015

- REMONDIS Otwock Sp. z o.o., ul. Johna Lennona 4, 05-400 Otwock
- Eko Team Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 6, 07-100 Węgrów

Poniżej link do informacji na temat przetargu:
http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=3963

Odebrane z terenu Gminy Mrozy przez firmę REMONDIS Otwock Sp. z o.o., zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałoœci z sortowania odpadów komunalnych sš zagospodarowane w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej - Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych do obsługi regionu siedlecko - ostrołęckiego w zakresie:

I.Instalacja regionalna do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) -Sortownia odpadów komunalnych oraz kompostownia odpadów.

II.Instalacja regionalna do składowania pozostałoœci z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.


Rok 2016, 2017

- Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce

Poniżej link do informacji na temat przetargu:
http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=4607

Odebrane z terenu Gminy Mrozy przez firmę Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałoœci z sortowania odpadów komunalnych sš zagospodarowane w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej - Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych do obsługi regionu siedlecko - ostrołęckiego w zakresie:

I.Instalacja regionalna do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) - Sortownia odpadów komunalnych oraz kompostownia odpadów.

II.Instalacja regionalna do składowania pozostałoœci z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Rok 2018

- Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce

Poniżej link do informacji na temat przetargu:

https://mrozy.bip.net.pl/?a=5823

Odebrane z terenu Gminy Mrozy przez firmę Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są zagospodarowane w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej - Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w zakresie:

I. Instalacja regionalna do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) -Sortownia odpadów komunalnych oraz kompostownia odpadów.

II. Instalacja regionalna do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Rok 2019, 2020

- Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce

Poniżej link do informacji na temat przetargu:

https://mrozy.bip.net.pl/?a=6440

Odebrane z terenu Gminy Mrozy przez firmę Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są zagospodarowane w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej - Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w zakresie:

  1. Instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) w Woli Suchożerbskiej.
  2. Linia sortowania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z kompostownią pryzmową.

 

Opublikował: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Mrozy
Data utworzenia:2015-09-08
Data publikacji:2015-09-08
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:5310