Aktualna informacja dotycząca podejmowanych działań przez burmistrza w sprawie budowy wiaduktu w Mrozach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lutego 2018

Szanowni Państwo,

Pomimo, że staramy się na bieżąco informować mieszkańców gminy o podejmowanych działaniach w sprawie wyegzekwowania od PKP PLK S.A. zrealizowania nałożonego na spółkę zobowiązania polegającego na budowie wiaduktu w Mrozach, to nadal odczuwamy brak doinformowania mieszkańców w tej sprawie. Ostatnio powstała nawet inicjatywa społeczna, aby zbierać podpisy pod wystąpieniem do władz PKP. Z jednej strony cieszę się, że społeczność lokalna chce wspierać moje działania w tej sprawie, z drugiej odczuwam, że jest to próba zastąpienia działań statutowych władz Gminy Mrozy pod pretekstem braku działań z ich strony, co jest nieprawdą. Dlatego postanowiłem w krótkim tekście popartym odpowiednimi załącznikami udokumentować, że sprawa budowy wiaduktu jest dla nas jednym z priorytetowych zadań i prowadzimy od wielu lat w tej sprawie intensywne działania.

23 sierpnia 2017 r. podpisaliśmy List intencyjny, w którym PKP PLK zobowiązała się do pokrycia pełnych kosztów budowy wiaduktu nad torami kolejowymi, a Gmina Mrozy i Powiat Miński pokryją koszty zbudowania dróg dojazdowych do wiaduktu. Obecnie jesteśmy na etapie sporządzenia studium programowo-przestrzennego, które pozwoli szczegółowo określić zakres prac oraz koszty. To w naszej ocenie jest znaczący postęp w prowadzonych dotychczas rozmowach. I tu zwracam Państwa uwagę, że chcąc wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną poprosiłem o wsparcie Radę Miejską w Mrozach w postaci przyjęcia stanowiska popierającego moje działania oraz mieszkańców gminy o społeczne poparcie w formie zbierania podpisów i tworzenia list poparcia społecznego. Odpowiadając na moją prośbę, Rada przyjęła stanowcze stanowisko, a sołtysi zebrali ponad 1 200 podpisów na listach poparcia.

Podpisując List intencyjny z PKP PLK zastrzegłem, że są to dla Gminy Mrozy warunki minimalne, ponieważ w dalszym ciągu będę czynił starania, aby gmina była zwolniona również z kosztów budowy dróg dojazdowych. Jest to istotne, gdyż decyzja o WZiZT, którą wydałem na etapie modernizacji stacji PKP Mrozy zobowiązywała inwestora, czyli PKP PLK do wybudowania na własny koszt wiaduktu najpóźniej do 2005 r. Przedstawiciele PKP PLK stwierdzili, że jeśli takie zobowiązanie dla nich będzie potwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu, to je zrealizują. Oznacza to, że Gmina Mrozy i Powiat Miński nie musieliby partycypować w kosztach budowy dróg dojazdowych.  Pomimo przygotowania wniosku do Sądu, 2 lutego br. (ubiegły piątek) odbyłem spotkanie z panią wicemarszałek Senatu Marią Koc i panem posłem Danielem Milewskim, żeby jeszcze raz podjąć próbę polubownego załatwienia sprawy. Złożone obietnice wsparcia moich działań przez parlamentarzystów dają szansę na rozwiązanie problemu budowy wiaduktu zgodnie z pierwotnymi ustaleniami.
W związku z tym podejmowane w chwili obecnej inicjatywy zbierania po raz kolejny podpisów są zbędne, ponieważ PKP PLK zmieniło stanowisko i sprawy idą w dobrym kierunku.

Z poważaniem,

Dariusz Jaszczuk
Burmistrz Mrozów

Autor: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-05
Data publikacji:2018-02-05
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1413