Podpisanie umowy z wykonawcą

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 października 2015

W dniu 19 listopada br. w Urzędzie Gminy Mrozy odbyło się spotkanie, którego celem było podpisanie umowy z wykonawcą – Firmą STIMO Niedzielski Sp.J. z siedzibą w Krośnie na realizację zadania pn. Budowa sieci szerokopasmowej, dostawa sprzętu komputerowego oraz usługi w ramach pierwszego etapu projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy”.

W ramach wymienionego powyżej zadania zostanie dostarczonych 55 zestawów komputerowych do gospodarstw domowych, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz będące w trudnej sytuacji materialnej, 90 zestawów komputerowych do pięciu jednostek podległych w gminie Mrozy oraz wybudowanie sieci szerokopasmowej w tym między innymi masztów antenowych, które zostaną rozmieszczonych w wybranych miejscach w gminie Mrozy. Firma STIMO złożyła ofertę w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. Wartość kontraktu wynosi 1 559 568,66 PLN. W drugim etapie prowadzonego projektu będzie ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przeprowadzanie cyklicznych szkoleń z zakresu obsługi komputera dla osób z gospodarstw domowych objętych projektem oraz szkolenia informatyczne dla użytkowników końcowych w jednostkach Beneficjenta. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu: styczeń – luty 2013 roku. W trzecim etapie prowadzonego projektu będzie ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostarczenie łącza internetowego dla komputerów zainstalowanych w jednostkach podległych oraz wybranych gospodarstwach domowych. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu: marzec – kwiecień 2013 roku. Wartość całkowita projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy” wynosi 2 239 010,00 PLN. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 903 158,48 PLN, tj. 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki". Wkład własny Jednostki Samorządu Terytorialnego gminy Mrozy w projekt to kwota w wysokości 335 851,52 PLN.

Autor: Administrator

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-20
Data publikacji:2015-10-20
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1877