Informacja o XXXI sesji Rady Miejskiej w Mrozach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 sierpnia 2017

W dniu 24 sierpnia 2017 r. odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Mrozach poświęcona głównie sprawom oświaty. Zastępca Burmistrza - pani Luiza Kowalczyk przedstawiła prezentację dotyczącą stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 oraz omówiła wyniki sprawdzianów i egzaminów.

Informację o funkcjonowaniu poszczególnych placówek z uwzględnieniem przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego omówili ich dyrektorzy: Szkoły Podstawowej w Mrozach – pani Renata Kuligowska, Szkoły Podstawowej w Grodzisku - pani Małgorzata Ptaszyńska, Zespołu Szkół w Mrozach – pani Marianna Bogusz, Zespołu Szkół w Jeruzalu – pani Agnieszka Juszczak, Gminnego Przedszkola w Mrozach – pani Alicja Jaszczołt.

Pan Burmistrz wręczył akty powołania dla dyrektorów wyłonionych w drodze konkursu w związku z upływem kadencji: pani Małgorzacie Ptaszyńskiej, pani Alicji Jaszczołt oraz pani Ewie Reda, która została wybrana na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeruzalu w związku z odejściem na emeryturę pani Agnieszki Juszczak.

Na sesji Rada podjęła szereg uchwał dotyczących między innymi:

 • zmian w budżecie gminy na rok 2017,
 • złożenia skargi na uchwałę Nr 15.101.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 lipca 2017 roku dotyczącej orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXVIII/297/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mrozy na rok 2017,
 • stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu w Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu,
 • stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Romualda Traugutta w Mrozach,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grodzisku im. Bohaterów Września 1939 r. w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Grodzisku im. Bohaterów Września 1939 r.,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad rozliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz przypadków, w jakich można nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia,
 • nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 2 w Mrozach w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach,
 • przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Mrozy,
 • uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla sołectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew i Jeruzal,
 • zbycia lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie,
 • nadania nazwy dla parku w Mrozach.


W związku z wnioskiem mieszkańców, Rada nie podjęła uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca.

Z treścią wszystkich uchwał można będzie zapoznać się na stronie: http://www.mrozy.bip.net.pl/ > Prawo lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017.

Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone wcześniej zapytania dotyczące między innymi: nawierzchni dróg, emisji obligacji przez gminę, dalszego funkcjonowania ośrodka zdrowia w Jeruzalu.

Pan Przewodniczący zapoznał obecnych na sesji z korespondencją, jaka wpłynęła i udzielonymi odpowiedziami w sprawie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lipinach.

Autor: Administrator

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-08-29
Data publikacji:2017-08-29
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1393