Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 grudnia 2017

Burmistrz Mrozów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych  dotyczących projektu zmiany „Programu Rewitalizacji Gminy Mrozy”. Z treścią „Programu Rewitalizacji Gminy Mrozy” po projektowanych zmianach można zapoznać się na stronie www.mrozy.bip.net.pl.

Zakres zmian planowanych do wprowadzenia do wyżej wymienionego dokumentu dotyczy uzupełnienia listy projektów rewitalizacyjnych o projekt pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce”, polegającego na doposażeniu funkcjonującego szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej dla mieszkańców Gminy Mrozy jak również zwiększenie waloru Gminy w zakresie turystyki zdrowotnej.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 1 grudnia 2017 r. do 22 grudnia 2017 r.

Uwagi można składać na piśmie (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do Urzędu Miasta i Gminy Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy lub mailowo na adres  gmina@mrozy.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), po uzyskaniu uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim w dniu 29 listopada 2017 r. odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany „Programu Rewitalizacji Gminy Mrozy

Autor: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-12-01
Data publikacji:2017-12-01
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:766