Budżet na 2018 rok uchwalony

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 stycznia 2018

W dniu 29 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Mrozach uchwaliła budżet gminy Mrozy na 2018 rok.

 

 

 

dochody budżetu gminy ogółem w kwocie

37.763.992,00 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie

34.976.142,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie

2.787.850,00 zł

wydatki budżetu gminy ogółem kwocie

37.763.992,00 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie

31.283.708,55 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie

6.480.283,45 zł

Jest to budżet zrównoważony, gdzie nie planuje się deficytu, a wydatki są równe dochodom. Oprócz realizowania zadań bieżących takich jak oświata, pomoc społeczna, kultura czy sport, budżet przewiduje do realizacji znaczące wydatki majątkowe. Planowane w 2018 roku wydatki na zadania inwestycyjne to kwota 6.480.283,45 zł, za którą zamierzamy budować m.in. sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki, drogi, chodniki i parkingi, dalszą rozbudowę systemu oznakowania dróg i ulic oraz oświetlenia w gminie, place zabaw, boiska, siłownie zewnętrzne. Poziom wydatków majątkowych oznacza rozwój każdej gminy. Już kolejny rok bez zaciągania kredytów na inwestycje, a wręcz zmniejszając zadłużenie gminy, udaje nam się realizować tak znaczące inwestycje - przyczyniając się do rozwoju gminy Mrozy.

Szczegółowe informacje w zakresie budżetu gminy Mrozy znajdują się na stronie internetowej http://www.mrozy.bip.net.pl/ w zakładce finanse gminy.

Autor: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-17
Data publikacji:2018-01-17
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1388