Informacja Burmistrza Mrozów w sprawie budowy wiaduktu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lutego 2018

16 lutego 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mrozach odbyło się spotkanie z mieszkańcami, którego głównym tematem była informacja Burmistrza Mrozów w sprawie budowy wiaduktu w Mrozach.

W trakcie spotkania Pan Dariusz Jaszczuk - Burmistrz Mrozów szczegółowo omówił podejmowane dotychczas działania mające na celu wybudowanie wiaduktu w Mrozach. Przedstawioną informację udokumentował wieloma pismami, notatkami ze spotkań, wystąpieniami i ponagleniami, które miały na celu wyegzekwowanie obowiązku ciążącego na władzach PKP, a wynikającego z prawomocnej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy  i zagospodarowania terenu, w której to kolej zobowiązała się do wybudowania bezkolizyjnego skrzyżowania (wiaduktu) linii kolejowej E-20 z drogą powiatową w miejscowości Mrozy.

W trudnych negocjacjach z PKP PLK S.A. wsparła Burmistrza Rada Miejska w Mrozach przyjmując na Sesji w dniu 24 czerwca 2016 r. stanowisko (poparte podpisami mieszkańców) w sprawie wezwania do wybudowania wiaduktu drogowego w Mrozach zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Kałuszyn - Mrozy - Latowicz na linii kolejowej nr 2 (E20) Warszawa – Terespol. Przedmiotowe stanowisko zostało skierowane do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Prezesa PKP PLK S.A, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, a także parlamentarzystów.

Efektem wieloletnich i intensywnych działań Burmistrza Mrozów było podpisanie 23.08.2017 r. listu intencyjnego pomiędzy Gminą Mrozy a PKP PLK S.A. o współpracy w zakresie budowy w Mrozach wiaduktu. Z powyższego dokumentu wynika, że PKP PLK zobowiązuje się do wybudowania wiaduktu w pasie kolejowym, a Gmina Mrozy i Powiat Miński wspólnie wybudują drogi dojazdowe. To jednak jeszcze nie koniec batalii, gdyż priorytetem dalszych działań Burmistrza jest sfinalizowanie tej inwestycji według pierwotnych warunków, tj. bez udziału finansowego Gminy Mrozy.

Dziękujemy wszystkim przybyłym mieszkańcom za udział w spotkaniu i okazane zainteresowanie. Jednocześnie szkoda, że na spotkanie nie dotarli inicjatorzy i założyciele Społecznego Komitetu budowy wiaduktu w Mrozach, pomimo że deklarowali oni wcześniej wsparcie samorządu Gminy Mrozy w zakresie starań o realizację tego przedsięwzięcia. A wydawać by się mogło, że pełna znajomość tematu i podejmowanych dotychczas działań jest niezbędna przy organizacji społecznej akcji, tak aby nie przeszkodzić, a ewentualnie pomóc.

W załączeniu: prezentacja przedstawiona na spotkaniu w dniu 16.02.2018 r.

Autor: Administrator

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-19
Data publikacji:2018-02-19
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1973