Archiwum wiadomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Dzień Pracownika Samorządowego

27 maja 2022

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze

28 marca 2022

Przypominamy, że w naszym Urzędzie działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze.

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Czytaj więcej o: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze

Specjalizacje dyżurów nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r.

2 lutego 2022
Przejdź do - Specjalizacje dyżurów nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r.

Starostwo Powiatowe informuje, że osoby poszukujące darmowych porad prawnych i darmowych porad obywatelskich często potrzebują pomocy prawnika lub doradcy obywatelskiego, którego wiedza i doświadczenie jest szersze w jakiejś dziedzinie. Realizując propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości, Powiat Miński określił specjalizację wszystkich dyżurów w punktach na naszym terenie. Specjalizacje te wynikają z zakresu wiedzy i doświadczenia osób udzielających porad w 2022 r. Specjalizacja dyżuru nie wyklucza udzielania podczas niego porad z innych zakresów.

Lista specjalizacji dostępna jest w tym miejscu:
http://bip.powiatminski.pl/bippowiatminski/web/uploads/pub/pages/page_378/text_images/dyzury-specjalistyczne-20022_1.pdf

Ważne informacje o wymianie „kopciuchów”

24 marca 2022

System do komunikacji SMS – dołącz do Nas

11 maja 2021

na obrazku widać napis mieszkaniec wiadomości lokalne oraz zarys trzech postaciChcesz na swój telefon na bieżąco otrzymywać bezpłatne informacje z gminy Mrozy. Zapisz się do subskrypcji za pomocą SMS. Wyślij SMS na numer 799 448 177 o treści: START, miasto-mrozy, aby otrzymywać powiadomienia (opłata za SMS zgodna z taryfą operatora).

 

W ramach powiadomień wysyłane będą:

  1. zapowiedzi imprez i wydarzeń,
  2. komunikaty i informacje urzędowe,
  3. inne komunikaty (m. in. zagrożenia, awarie, utrudnienia).

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych wszystkich subskrybentów jest Gmina Mrozy, mająca siedzibę w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35, nr tel. 25 75 74 175, 75 74 190, e-mail: gmina@mrozy.pl.

Zachęcamy do subskrypcji.

Mrozy dla Rodziny 3+

9 lutego 2022

Urząd Stanu Cywilnego w Mrozach zaprasza wszystkich przedsiębiorców do rozpatrzenia możliwości przystąpienia do programu ,,Mrozy dla Rodziny 3+”. Wzór deklaracji dla partnerów pragnących przystąpić do programu jest dostępny na stronie internetowej www.mrozy.pl w zakładce ,,Mrozy dla Rodziny 3+” lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju 3a.

 

Czytaj więcej o: Mrozy dla Rodziny 3+

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

2 marca 2022

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Czytaj więcej o: Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

Informacja Burmistrza dotycząca przywrócenia dostaw gazu

29 kwietnia 2022
Przejdź do - Informacja Burmistrza dotycząca przywrócenia dostaw gazu
Szanowni Mieszkańcy, 
 
uzyskałem zapewnienie od Prezesa Polskiej Spółki Gazownictwa Roberta Więckowskiego, że do końca dnia (t.j. 29 kwietnia 2022 r.) dostawy gazu zostaną przywrócone.
 
Pozdrawiam Dariusz Jaszczuk

Informacja w sprawie dostaw gazu

27 kwietnia 2022

W związku z zapytaniami kierowanymi do Urzędu Miasta i Gminy Mrozy w sprawie zapewnienia ciągłości dostaw gazu, informujemy że w dniu dzisiejszym uzyskaliśmy stanowisko firmy Novatek Geen Energy sp. z o.o.,  którego treść zamieszczamy poniżej.

Niezależnie od działań dystrybutora, gmina Mrozy podejmuje kroki w celu wyjaśnienia okoliczności i ewentualnej zmiany decyzji dot. zakresu funkcjonowania sieci i dostaw gazu.

Załącznik: Pismo NOVATEK

Informacja dotycząca przywrócenia dostaw gazu w Mrozach, Woli Paprotniej i Woli Rafałowskiej

28 kwietnia 2022

Szanowni Państwo,

od wczoraj prowadzimy intensywne działania mające na celu przywrócenie dostaw gazu do odbiorców z terenu gminy Mrozy, Cegłów i Kałuszyn. Prośbę o interwencję skierowaliśmy do Posłów oraz Wojewody Mazowieckiego. W dniu dzisiejszym odbyłem  rozmowę telefoniczną z wicewojewodą i bezpośrednią rozmowę z Wojewodą Mazowieckim o godzinie 13.00. Tak Posłowie jak i Wojewoda zapewnili mnie, że problem zostanie rozwiązany w ciągu najbliższych godzin.

Pozdrawiam Dariusz Jaszczuk – burmistrz Mrozów

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-07
Data publikacji:2016-04-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:93744