Archiwum wiadomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Konsultacje w sprawie Programu Rozwoju Powiatu Mińskiego

28 sierpnia 2017
Administrator

Zarząd Powiatu Mińskiego uchwałą Nr 616/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r. przyjął projekt Programu Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2020 i przekazał projekt do konsultacji z mieszkańcami powiatu mińskiego oraz z podmiotami wymienionymi w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2016 r. poz. 383) . Konsultacje przeprowadza się w formie zgłaszania wniosków, uwag i opinii na formularzu konsultacji.

Czytaj więcej o: Konsultacje w sprawie Programu Rozwoju Powiatu Mińskiego

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

22 sierpnia 2017
Administrator
Przejdź do - Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Więcej informacji, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: http://www.dialog.mazovia.pl/barwy_wolontariatu.html

Orientiada Mrozy 2017

9 sierpnia 2017
Administrator
Przejdź do - Orientiada Mrozy 2017

5 sierpnia 2017 r. odbyła się II odsłona imprezy na orientację pod nazwą Orientiada. W tym roku organizatorzy gościli w Mrozach, a baza dla uczestników utworzona została w tutejszym Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. Patronat nad wydarzeniem objęli Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński oraz Burmistrz Mrozów, Dariusz Jaszczuk.

Czytaj więcej o: Orientiada Mrozy 2017

Jarmark folkowy w Wilkowyjach - Jeruzal 2017

16 sierpnia 2017
Administrator
Przejdź do - Jarmark folkowy w Wilkowyjach - Jeruzal 2017

Fot. GCK Mrozy.

Projekt uchwalenia budżetu na rok 2018

9 sierpnia 2017
Administrator

Burmistrz Mrozów informuje o rozpoczęciu prac nad projektem uchwalenia budżetu na rok 2018. Wnioski należy składać pisemnie do dn. 30.09.2017 r. do Urzędu Miasta i Gminy Mrozy lub ma adres e-mail gmina@mrozy.pl .

Informacja dla podatników Vat

9 sierpnia 2017
Administrator

Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie regulacje na podstawie których wszyscy podatnicy VAT czynni będą zobowiązani prowadzić ewidencję w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.

Czytaj więcej o: Informacja dla podatników Vat

Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka Szkolna”

7 sierpnia 2017
Administrator

Uprzejmie informujemy rodziców, których dzieci uczęszczają do Liceum Ogólnokształcącego na terenie Gminy Mrozy, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka Szkolna” !

Czytaj więcej o: Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka Szkolna”

IX edycja Konkursu Innowator Mazowsza

26 lipca 2017
Administrator
Przejdź do - IX edycja Konkursu Innowator Mazowsza

„Innowator Mazowsza” to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów promujących nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu.

Ideą Konkursu jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości, w szczególności w środowisku naukowym oraz wśród przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Czytaj więcej o: IX edycja Konkursu Innowator Mazowsza

Informacja dotycząca aktualnie prowadzonych inwestycji

25 lipca 2017
Administrator

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że w ostatnich dniach rozpoczął  się duży zakres robót inwestycyjnych w Mrozach, który potrwa najprawdopodobniej do połowy 2018 r. informuję, czego one dotyczą i jaki jest ich zakres.

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca aktualnie prowadzonych inwestycji

Program Rodzina 500 plus

26 lipca 2017
Administrator

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrozach informuje, że od 1 sierpnia 2017 roku można składać wnioski o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500” i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 października 2017 roku. Ponadto od 1sierpnia b.r., osoby zainteresowane będą mogły składać wnioski o zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny, rozpoczynający się 1 listopada 2017 roku, okres zasiłkowy. Zachęcamy do składania wniosków o świadczenie wychowawcze w formie elektronicznej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-07
Data publikacji:2016-04-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:58830