System Gospodarki Odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Autor: Administrator

Artykuły

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

8 września 2015
Administrator
Przejdź do - Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Urząd Miasta i Gminy Mrozy przypomina o obowiązku wnoszenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Opłaty należy wnosić kwartalnie, bez wcześniejszego wezwania, w następujących terminach:

Czytaj więcej o: Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Osiągnięte poziomy recyklingu

8 września 2015
Administrator

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Czytaj więcej o: Osiągnięte poziomy recyklingu

Zbiórka Odpadów Komunalnych

8 września 2015
Administrator

Podmioty wyłonione w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mrozach, ul. Graniczna 1":

Czytaj więcej o: Zbiórka Odpadów Komunalnych

Wystawianie faktur z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

8 września 2015
Administrator
Przejdź do - Wystawianie faktur z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, a szczególnie właścicieli firm w sprawie wystawiania faktur VAT z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której obowiązek uiszczenia wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma charakter publicznoprawny - stanowi rodzaj daniny publicznej.

Czytaj więcej o: Wystawianie faktur z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za śmieci

8 września 2015
Administrator
Przejdź do - Opłata za śmieci

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2013 roku w gminie Mrozy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informuję, że wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy Mrozy Nr 97 9227 0004 0000 1557 2000 0040.

Czytaj więcej o: Opłata za śmieci

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy - aktualizacja

8 września 2015
Administrator
Przejdź do - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy - aktualizacja

Rada Miejska w Mrozach w dniu 26 sierpnia 2016 roku podjęła uchwałę nr XIX/216/2016, która zmieniła uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie gminy Mrozy.

Uchwała w sprawie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mrozy została opublikowana w dniu 9 września 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją 7988.

 Treść uchwały i regulaminu pod adresem: http://www.mrozy.bip.net.pl/?c=393

Uwaga w sprawie odbierania odpadów komunalnych

8 września 2015
Administrator
Przejdź do - Uwaga w sprawie odbierania odpadów komunalnych

W związku z wdrażaniem Nowego Systemu Gospodarki Odpadami do dnia 1 lipca 2013r. właściciele nieruchomości powinni rozwiązać umowy zawarte z dotychczasowymi przedsiębiorcami na odbieranie odpadów komunalnych.

Czytaj więcej o: Uwaga w sprawie odbierania odpadów komunalnych

Rozwiązanie umowy o świadczeniu usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych - formularz

8 września 2015

Rozwiązanie umowy o świadczeniu usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych - formularz

Czytaj więcej o: Rozwiązanie umowy o świadczeniu usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych - formularz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Mrozy
Data utworzenia:2015-08-07
Data publikacji:2015-08-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:49357