Inwestycje i projekty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Autor: Administrator

Artykuły

„Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Kuflew, gmina Mrozy – I etap”

7 sierpnia 2017
Administrator

Projekt „Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Kuflew, gmina Mrozy – I etap” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 uzyskał dofinansowanie
w wysokości 190.873,00 zł – tj. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 24 lipca br. pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Mrozy, reprezentowaną przez Burmistrza Mrozów została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00247-6935-UM0710119/16.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuflew umożliwi skrócenie dystansu do obiektów użyteczności publicznej położonych w centrum miejscowości.

„Urządzenie otoczenia turystyczno-rekreacyjnego wokół zbiornika wodnego w Parku im. Piotra Starosty w Mrozach”

7 sierpnia 2017
Administrator

Projekt „Urządzenie otoczenia turystyczno-rekreacyjnego wokół zbiornika wodnego w Parku im. Piotra Starosty w Mrozach” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 uzyskał dofinansowanie w wysokości 63.627,00 zł – tj. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 27 czerwca br. pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Mrozy, reprezentowaną przez Burmistrza Mrozów została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00181-6935-UM0710312/16.

Celem projektu jest przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w parku im. Piotra Starosty w Mrozach, poprzez umieszczenie zestawu zabawowego oraz dwóch betonowych stołów zewnętrznych do gry w szachy i piłkarzyki.

„Zabudowa regionalna stacji tramwaju konnego na trasie Mrozy – Sanatorium Rudka – I etap”

7 sierpnia 2017
Administrator

Projekt „Zabudowa regionalna stacji tramwaju konnego na trasie Mrozy – Sanatorium Rudka – I etap” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 uzyskał dofinansowanie w wysokości 63.350,00 zł – tj. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 24 lipca br. pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Mrozy, reprezentowaną przez Burmistrza Mrozów została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00213-6935-UM0710304/16.

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez budowę ciągu pieszego prowadzącego do peronu funkcjonującego tramwaju konnego. Operacja zostanie zlokalizowana na działce 354/3
w miejscowości Rudka, gmina Mrozy. Realizacja operacji przyczyni się do wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych, jak i historycznych regionu.

Budowa wiejskiego placu rekreacji oraz miejsca postoju turystów w miejscowości Grodzisk - I etap

8 września 2015
Administrator

Urząd Miasta i Gminy Mrozy informuje, że planowany do realizacji w 2015 roku projekt pn. Budowa wiejskiego placu rekreacji oraz miejsca postoju turystów w miejscowości Grodzisk - I etap uzyskał dofinansowanie w wysokości 64 545,00 zł, tj. 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

Czytaj więcej o: Budowa wiejskiego placu rekreacji oraz miejsca postoju turystów w miejscowości Grodzisk - I etap

Budowa trasy turystycznej - pieszej, rowerowej, konnej - z Mrozów poprzez Rudkę, Kuflew, Jeruzal do Łukówca

8 września 2015
Administrator

Urząd Miasta i Gminy Mrozy informuje, że planowany do realizacji w 2015 roku projekt pn. Budowa trasy turystycznej - pieszej, rowerowej, konnej - z Mrozów poprzez Rudkę, Kuflew, Jeruzal do Łukówca uzyskał dofinansowanie w wysokości 196 532,00 zł tj. 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

Czytaj więcej o: Budowa trasy turystycznej - pieszej, rowerowej, konnej - z Mrozów poprzez Rudkę, Kuflew, Jeruzal do Łukówca

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec

8 września 2015
Administrator

Burmistrz Mrozów informuje, że zadanie dotyczące „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.072.904,00 zł.

Czytaj więcej o: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec

Urządzenie punktu postoju turystów w miejscowości Łukówiec

8 września 2015
Administrator

Urząd Miasta i Gminy Mrozy informuje, że zrealizowany w 2014 roku projekt pn. Urządzenie punktu postoju turystów w miejscowości Łukówiec uzyskał dofinansowanie w wysokości 141 450,00 zł, tj. 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

Czytaj więcej o: Urządzenie punktu postoju turystów w miejscowości Łukówiec

Turystyczne zagospodarowanie otoczenia wokół zabytkowego pomnika św. Antoniego w parku w Kuflewie wraz z urządzeniem punktu postoju turystów

8 września 2015
Administrator

Urząd Miasta i Gminy Mrozy informuje, że zrealizowany w 2014 roku projekt pn. Turystyczne zagospodarowanie otoczenia wokół zabytkowego pomnika św. Antoniego w parku w Kuflewie wraz z urządzeniem punktu postoju turystów uzyskał dofinansowanie w wysokości 150 890,00 zł, tj. 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

Czytaj więcej o: Turystyczne zagospodarowanie otoczenia wokół zabytkowego pomnika św. Antoniego w parku w Kuflewie wraz z urządzeniem punktu postoju turystów

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mrozach

8 września 2015
Administrator
Przejdź do - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mrozach

W dniu 13 grudnia br. w Urzędzie Gminy w Mrozach odbyło się spotkanie, którego celem było podpisanie umowy na dofinansowanie projektu "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mrozach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach PRIORYTETU IV "ŚRODOWISKO, ZAPOBIEGANIE "ZAGROŻENIOM I ENERGETYKA" DZIAŁANIA 4.2 "OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 - 2013

Czytaj więcej o: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mrozach

Budowa hali sportowej w Mrozach

8 września 2015
Administrator
Przejdź do - Budowa hali sportowej w Mrozach

W dniu 21 listopada b.r. w Urzędzie Gminy Mrozy została podpisana umowa z wykonawcą – Firmą AKPOL z Mińska Mazowieckiego na realizację długo oczekiwanej przez mieszkańców gminy budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Mrozach. Firma AKPOL złożyła najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. Wartość kontraktu wynosi 8 684 946,82 zł. Hala ma zostać oddana do użytku już w 2013 r.

Czytaj więcej o: Budowa hali sportowej w Mrozach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Mrozy
Data utworzenia:2015-08-07
Data publikacji:2015-08-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:16712