Urzad Miasta i Gminy Mrozy

Najnowsze aktualności

Artykuły

Stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Mrozy

14 października 2019

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach przypomina, iż zgodnie z Decyzją RZGW w Lublinie Nr LU.RET.070.1.235.2018.JB z dnia 19.09.2018 roku od dnia 23.10.2019 roku obowiązują poniższe ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Mrozy.

 

 

Czytaj więcej o: Stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Mrozy

Przerwa w dostawie wody

14 października 2019

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach informuje mieszkańców Jeruzala ul. Kościelnej oraz Łukówca, że w dniu 16.10.2019 roku w godzinach 8:00-16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody. Sytuacja spowodowana jest koniecznością zakręcenia ww. odcinka wodociągu ze względu na wykonanie wpięcia nowej nitki sieci na wysokości ul. Polnej. Za utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mrozach
Stanisław Konopka

Czytaj więcej o: Przerwa w dostawie wody

Wyniki wyborów 2019 do Sejmu i Senatu RP

14 października 2019

Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych w gminie Mrozy

14 października 2019

Przetarg na sprzedaż działki budowlanej położonej w miejscowości Mrozy

11 października 2019

Burmistrz Mrozów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 1419 m2 położonej w Mrozach przy ul. Kopalnianej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług. Przetarg odbędzie się 8 listopada 2019 r. Szczegóły na stronie: http://mrozy.bip.net.pl/?a=7059

Czytaj więcej o: Przetarg na sprzedaż działki budowlanej położonej w miejscowości Mrozy

Ogłoszenie konsultacji w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mrozy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

11 października 2019

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Mrozy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mrozy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Dyżury pracownika MODR

11 października 2019

Informujemy, że dyżury wydelegowanego pracownika Mazowieckiego  Ośrodka  Doradztwa Rolniczego odbywać się będą w środy, w godzinach 8.00-16.00  w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy (sala konferencyjna).

Pierwszy dyżur - 16.10.2019 r.

 

Czytaj więcej o: Dyżury pracownika MODR

Godziny funkcjonowania siłowni GOSiR Mrozy

4 października 2019

GOSiR Mrozy informuje, że od października 2019 r. SIŁOWNIA w hali sportowej w Mrozach czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 16:00 do godz. 21:30 oraz w soboty od 10:00 do 14:00. Wstęp na siłownię jest BEZPŁATNY dla wszystkich chętnych powyżej 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody rodziców a wszyscy uczestnicy do posiadania zmiennych butów sportowych, ręcznika oraz specjalistycznych rękawiczek. W siłowni obowiązuje ZAKAZ UŻYWANIA MAGNEZJI w jakiejkolwiek formie.

Czytaj więcej o: Godziny funkcjonowania siłowni GOSiR Mrozy

Odbiór odpadów dodatkowych

3 października 2019

W związku z rozpoczęciem odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz sprzętu RTV AGD od mieszkańców Gminy Mrozy, sołectw Borki, Dębowce, Lipiny, Łukówiec, Kołacz, Płomieniec, informujemy iż ww. odpady będą odbierane w dniu 03.10.2019 roku wyłącznie od osób, które w terminie wcześniejszym zgłosiły powyższe zapotrzebowanie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mrozach.

Czytaj więcej o: Odbiór odpadów dodatkowych

Zbiorowe mogiły żydowskie w Mrozach

2 października 2019
Administrator

Holokaust, dla którego w Polsce używa się określenia „Zagłada”, pozostawił po sobie liczne miejsca związane z eksterminacją ludności żydowskiej dokonaną przez niemieckich nazistów w czasie II wojny światowej. Do tych tragicznych miejsc należą masowe groby znajdujące się w lesie pomiędzy ulicami Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza w Mrozach, które we wrześniu 2019 r. zostały uporządkowane i oznaczone pamiątkową tablicą.

Czytaj więcej o: Zbiorowe mogiły żydowskie w Mrozach