Archiwum wiadomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Dnia 15 marca 2019 roku mija termin płatności podatków

18 lutego 2019
Administrator

Dnia 15 marca 2019 roku mija termin zapłaty I raty podatku dla osób fizycznych tj: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłaty podatków można dokonywać m.in. przelewem na następujące konto bankowe:

 

 

Gmina Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy

Nr 97 9227 0004 0000 1557 2000 0040

Dane jakie należy umieścić w tytule przelewu:

numer decyzji lub rodzaj należności oraz numer raty lub za jaki okres

Zawiadomienie

18 stycznia 2019
Administrator
Przejdź do - Zawiadomienie

W związku z planowaną aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Mrozy Burmistrz Mrozów informuje o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących obiektów wpisanych do tej ewidencji jak również dotyczących obiektów postulowanych do wpisania. Wnioski o wykreślenie bądź wpisanie powinny zostać szczegółowo uzasadnione. Wnioski i uwagi można składać w terminie do 31 marca 2019 r.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie

Konsultacje społeczne

22 lutego 2019
Administrator

Burmistrz Mrozów ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mrozy”.

 

 

 

Komunikat w sprawie wymiany wodomierzy

9 kwietnia 2019
Administrator

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach informuje mieszkańców Mrozów Południowych, Sokolnika oraz Trojanowa, że do końca kwietnia 2019 r. będzie prowadzona wymiana wodomierzy. Mieszkańcy, których nie zastaniemy, proszeni są o kontakt z Zakładem Gospodarki komunalnej w Mrozach pod numerem telefonu – 257574082, w celu umówienia terminu wymiany wodomierza.

Dyrektor ZGK Mrozy

Stanisław Konopka

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4 marca 2019
Administrator

Burmistrz Mrozów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew i Jeruzal. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 marca 2019  r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Mrozy,  ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy o godz. 14.00.

 

Zapytanie ofertowe

7 marca 2019
Administrator

W związku z zamiarem zakupu opraw oświetlenia ulicznego LED w ilości 250 sztuk  na potrzeby oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Mrozy, Urząd Miasta i Gminy Mrozy zaprasza do złożenia oferty.

 

 

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe

Przedłużony terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

12 marca 2019
Administrator

Urząd Miasta i Gminy Mrozy informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w pierwszej turze 2019 roku został jednorazowo przedłużony do dnia 31 marca 2019 roku.  

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

14 marca 2019
Administrator

Urząd Miasta i Gminy Mrozy informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Czytaj więcej o: Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja dla Par obchodzących w 2019 roku Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

22 marca 2019
Administrator

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Mrozach uprzejmie informuje, że do dnia 31 marca 2019r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mrozach mogą zgłaszać się pary małżeńskie zameldowane na terenie Gminy Mrozy, którzy zawarli swój związek w 1969 roku i wyrażają chęć wzięcia udziału w uroczystości wręczenia medalu Prezydenta RP z okazji Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Prosimy o osobiste lub telefoniczne zgłaszanie do Urzędu Stanu Cywilnego w Mrozach ul. Adama Mickiewicza 35, pokój nr 3, tel. (25) 757-41-75 lub 757-41-90 w godzinach pracy Urzędu.

W imieniu Jubilatów zgłoszenia mogą dokonać upoważnieni najbliżsi członkowie rodziny.

Apel Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim

13 marca 2019
Administrator

Policjanci mińskiej komendy prowadzą od wczoraj, intensywne czynności poszukiwawcze za zaginioną Wandą Cyrta, lat 78 z Mińska Mazowieckiego. Kobieta cierpi na zaniki pamięci. Zaginiona wyszła z domu wczoraj ok. godz. 15:00. Każdy kto posiada jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej proszony jest o kontakt z oficerem dyżurnym KPP w Mińsku Mazowieckim pod nr. tel. 25 759 72 00, ew. pod numery alarmowe 112 i 997 lub każdą jednostką policji w kraju.

Więcej informacji na stronie: http://kppminsk.policja.waw.pl/pmm/aktualnosci/85449,Zaginela-Wanda-Cyrta-lat-78-z-Minska-Mazowieckiego-Apelujemy-o-pomoc-w-odnalezie.html

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-07
Data publikacji:2016-04-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:42378