Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Rządowy Fundusz Polski Ład

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Autor: Administrator

Artykuły

„Remont drogi gminnej 221013W w ramach tworzenia alternatywnego połączenia węzła autostrady A2 i drogi krajowej nr 2 z drogą wojewódzką 802 – II etap”

30 czerwca 2022

W dniu 16 lutego 2022 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Gmina Mrozy uzyskała dofinansowanie  w kwocie 1 296 363,37 zł na realizację zadania „Remont drogi gminnej 221013W w ramach tworzenia alternatywnego połączenia węzła autostrady A2 i drogi krajowej nr 2 z drogą wojewódzką 802 – II etap”.

"Opieka wytchnieniowa" w gminie Mrozy

20 kwietnia 2022

Gmina Mrozy po raz drugi w 2022 r. przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022.

W dniu 22 lutego 2022 r. została podpisana umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków z Funduszu Solidarnościowego na realizacje Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022" w Gminie Mrozy. Na podstawie podpisanej umowy Gmina Mrozy otrzymała środki w wysokości 48 960 zł, które w całości pokrywają koszt realizacji zadania.

Czytaj więcej o: "Opieka wytchnieniowa" w gminie Mrozy

Budowa hali sportowej w Grodzisku

14 stycznia 2022
Przejdź do - Budowa hali sportowej w Grodzisku

W związku z Wnioskiem Gminy Mrozy o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  na realizację Inwestycji: Budowa hali sportowej w Grodzisku Prezes Rady Ministrów zakwalifikował wniosek do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 4.500.000,00 PLN.

Wsparcie finansowe w wysokości na realizację prowadzonych zadań inwestycyjnych

1 sierpnia 2020

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego Gmina Mrozy otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1 536 192,00 zł na realizację prowadzonych zadań inwestycyjnych.

Remont odcinków dróg gminnych w ramach tworzenia alternatywnych połączeń węzła autostrady A2 i DK2 z drogą wojewódzką 802

22 września 2021

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Mrozy uzyskała dofinansowanie  na realizację zadania „Remont odcinków dróg gminnych w ramach tworzenia alternatywnych połączeń węzła autostrady A2 i DK2 z drogą wojewódzką 802”. W dniu 23 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie odbyła się uroczystość wręczenia symbolicznych czeków na dofinansowanie realizacji zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  Realizacja zadania zgłoszonego do dofinansowania polegała będzie na remoncie siedmiu odcinków dróg gminnych o łącznej długości 10,463 km (wskazane do remontu odcinki dróg w załączeniu).

 Wartość zadania określona na podstawie kosztorysów inwestorskich wynosi 3 354 947,35 zł.

Pozyskane dofinansowanie to 75% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania tj. 2 516 210,00 zł.

Zadania objęte dofinansowaniem ze środków budżetu państwa otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

22 września 2021
 • Budowa sieci wodociągowych w gminie Mrozy

Dofinansowanie 97 000 zł

Całkowita wartość inwestycji 337 000 zł

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Mrozy

Dofinansowanie 486 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 686 000 zł

 • Budowa chodników i parkingów w gminie Mrozy

Dofinansowanie 275 000 zł

Całkowita wartość inwestycji 366 000 zł

 • Budowa i modernizacja dróg i ulic w gminie Mrozy

Dofinansowanie 360 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 460 000 zł

 • Budowa ulicy Wspólnej w Mrozach – I etap

Dofinansowanie 100 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 100 000 zł

 • Wykup działek i nieruchomości

Dofinansowanie 70 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 270 000 zł

 • Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Grodzisk i Jeruzal, gmina Mrozy

Dofinansowanie 42 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 44 000 zł

 • Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Mrozy

Dofinansowanie 31 192 zł

Całkowita wartość inwestycji 231 192 zł

 • Budowa instalacji gazowych w jednostkach organizacyjnych gminy

Dofinansowanie 55 000 zł

Całkowita wartość inwestycji 214 000 zł

 • Budowa fontanny na rynku w miejscowości Jeruzal

Dofinansowanie 20 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 115 000 zł

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Mrozy
Data utworzenia:2015-08-07
Data publikacji:2015-08-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:21016